Specialprodukter

Dansk Stenanlæg er blandt de få i Danmark, som er leveringsdygtige i Ecoprec, et materiale som kan bruges til afretning og som kan erstatte membraner, hvor der er krav om tætte belægninger som f.eks. ved deponi og genbrugsstationer.

Et andet specialprodukt som er værd at nævne, er Perma-Drain. Klimaet forandrer sig og mængden af nedbør er i dag langt højere end tidligere, hvilket medfører et stigende antal oversvømmelser. Netop denne problemstilling kan Perma-Drain afhjælpe. Perma-Drain er en betonsten med huller, som fyldes med grusblanding i flere niveauer. Den giver en stabil stenbelægning, som samtidig dræner vandet væk og dermed forhindrer ophobninger af vandmængder på overfladen. Perma-Drain kan belastes af let trafik såsom på villaveje, parkeringsarealer mm.

Vækker det jeres nysgerrighed så ring endelig til os og hør nærmere. Vi er altid klar til en snak.

Belægning i hele Danmark

Snerydning i hele Danmark

Kontakt- landsdækkende service!