Grader

En stensikker opgradering i hele landet.

Hos Dansk Stenanlæg har vi stor ekspertise i gradning. Vi tilbyder graderservice af modellerne:

HBM 130, 13 Tons maskine, med en bladbredde på 3,60 meter. Udstyret med GPS, Laser og Ultralyd.

Og

Mini grader, 2 Tons Maskine, med en bladbredde på 1,80 – 2,50 meter. Udstyret med laser og Ultralyd.

Det rigtige fald

Når entreprenøren er færdig med underjorden og har udlagt stabilgrus, overtager vi projektet og rykker ind med vores grader. Vi finafretter stabilgrus og sikrer det rigtige fald til brønde, acco drain, vandrende, linje afvanding el.lign. som kan lede vandet væk fra stier, parkeringsarealet mm. så der undgås vandophobninger på det færdige projekt.

Kontakt os og få en uforpligtende snak om dit graderprojekt.

Belægning i hele Danmark

Snerydning i hele Danmark

Kontakt- landsdækkende service!